Au mai ramas

0
0
ZILE
0
0
ORE
0
0
MINUTE
0
0
SECUNDE

pana la campania

Programul Rabla Plus


Ce este Programul Rabla Plus?

Prin Programul Rabla Plus, Guvernul sustine innoirea parcului auto din Romania si promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic.

RABLA PLUS

Programul Rabla Plus are la baza acordarea:

- unui eco-tichet in valoare de 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitia unei masini electrice

sau

- unui eco-tichet in valoare de 5.500 lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitia unui scuter electric.

Pe langa suma de 45.000 / 5.500 lei, utilizatorul poate beneficia de prima de casare in valoare de 7.500 lei (la achizitia masinii electrice) / 5.500 lei (la achizitia unui scuter electric), suplimentar fata de eco-tichet, daca detine un autoturism vechi pe care sa il caseze. Valoarea cumulata a ecotichetului si a primei de casare nu va depasi 50% din valoarea de achizitie a scuterului electric.

(scuter electric, conform ghidului oficial, reprezinta autovehiculul apartinând categoriei de folosinta L3e, cu doua roti, actionat de un motor electric, având o putere nominala continua mai mare de 4 KW si o viteza maxima constructiva mai mare de 45 km/ora)

Pentru detalii privind prima de casare, accesati Ghidul Programului Rabla Clasic.

Conditii de eligibilitate in Programul Rabla Plus:

Persoana fizica:

Are domiciliul in Romania

Nu are obligatii de plata la bugetul local

Persoana juridica:

Are sediul profesional in Romania si desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei

Nu are obligatii de plata la bugetul local sau Fondul de mediu

Nu se afla in stare de insolventa sau faliment sau alta forma de reorganizare

Nu a savarsit infractiuni asupra mediului

Nu a primit ajutoare de minimis mai mari de 200.000 euro (100.000 euro daca activeaza in domeniul transporturilor rutiere de marfuri)

Nu are cazier fiscal

Pasii pe care trebuie sa ii urmeze o persoana fizica in cadrul Programului Rabla Plus:

1. Veniti la ATVRom si gasiti modelul de vehicul (autoturism sau scuter) care se incadreaza in limitele impuse de program Daca intentionati sa achizitionati autovehiculul in leasing, solicitati o factura proforma in baza careia sa demarati formalitatile de finanatare cu firma de leasing aleasa

2. Acte necesare pentru inscrierea in aplicatia PSIPAN:

- actul de identitate al solicitantului, în termen de valabilitate, în copie certificata "conform cu originalul"

- certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publica locala în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentarii la producatorul validat, în original sau copie legalizata.

3. Dupa emiterea notei de inscriere de catre aplicatia PSIPAN, aveti la dispozitie 180 zile pentru a finaliza dosarul de finantare cu factura.

4. In situatia finantarii beneficiarului in baza unui contract de leasing financiar, se pun la dispozitie actele care cuprind (pentru a fi introduse in aplicatia PSIPAN): numarul si data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia, denumirea si codul de identificare fiscala ale societatii de leasing si mentionarea in contract a achizitionarii autovehiculului prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic pentru anul 2020

NOTA: In acest caz trebuie completata o declaratie pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care beneficiarii isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculele noi pe numele lor la sfarsitul perioadei de leasing

5. Puteti intra in posesia vehiculului dupa achitarea facturii emise (suma care va revine de plata reprezinta costul integral al vehiculului din care se scade valoarea ecotichetului si a primei de casare, daca este cazul) sau la termenul de livrare ca v-a fost comunicat initial, dupa achitarea facturii.

6. Bucurati-va de drum!

Pasii pe care trebuie sa ii urmeze o persoana juridica in cadrul Programului Rabla Plus:

1. Detineti calitatea de solicitant acceptat prin depunerea la AFM si aprobarea dosarului de acceptare

2. Veniti la ATVRom si gasiti modelul de vehicul (autoturism sau scuter) care se incadreaza in limitele impuse de program Daca intentionati sa achizitionati autovehiculul in leasing, solicitati o factura proforma in baza careia sa demarati formalitatile de finanatare cu firma de leasing aleasa

3. Acte necesare pentru inscrierea in aplicatia PSIPAN:

- certificat constatator din care sa rezulte atributele de identificare a proprietarului persoana juridica: denumire, forma juridica de organizare, cod de identificare fiscala, numar de inregistrare in registrul comertului/registrul asociatiilor si fundatiilor/tribunal/judecatorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numarul de telefon/fax, e-mail

- in cazul reprezentarii proprietarului inscris, se introduc in aplicatia PSIPAN si atributele de identificare ale imputernicitului (numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, emitentul si data eliberarii acestuia, localitatea sau resedinta de judet, numarul de telefon/fax, e-mail, numarul si data incheierii de autentificare a imputernicirii notariale si denumirea biroului notarului public).

4. Dupa emiterea notei de inscriere de catre aplicatia PSIPAN, aveti la dispozitie 180 zile pentru a finaliza dosarul de finantare cu factura.

5. In situatia finantarii beneficiarului in baza unui contract de leasing financiar, se pun la dispozitie actele care cuprind (pentru a fi introduse in aplicatia PSIPAN): numarul si data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia, denumirea si codul de identificare fiscala ale societatii de leasing si mentionarea in contract a achizitionarii autovehiculului prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic pentru anul 2020

NOTA: In acest caz trebuie completata o declaratie pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care beneficiarii isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculele noi pe numele lor la sfarsitul perioadei de leasing

6. Puteti intra in posesia vehiculului dupa achitarea facturii emise (suma care va revine de plata reprezinta costul integral al vehiculului din care se scade valoarea ecotichetului si a primei de casare, daca este cazul) sau la termenul de livrare ca v-a fost comunicat initial, dupa achitarea facturii.

7. Bucurati-va de drum!

© 2022 atvrom.ro Toate drepturile rezervate